O společnosti

Firma MONOMETAL nástroje s.r.o. byla založena v roce 1993 dvěma společníky se zkušenostmi v automobilovém a leteckém průmyslu. Hlavním zaměřením byla od počátku zakázková výroba řezných nástrojů z HSS pro opracování otvorů.

Postupně došlo k přestěhování provozovny a rozšíření strojního parku o CNC-brusky, které slouží k výrobě a ostření speciálních nástrojů ze slinutého karbidu.

Certifikát ISO 9001

Trvalá snaha nabízet zákazníkům kvalitní produkty a služby byla potvrzena získáním certifikátu řízení jakosti ISO 9001:2016.

Certifikát k nahlédnutí

Projekty EU

Firma za pomocí dotací z evropských fondů úspěšně realizovala několik projektů zaměřených na investice do výrobních technologií, informačního systému a poradenských služeb. Strojní park byl tímto doplněn o nové CNC a manuální brusky, které umožňují výrobu protahovacích trnů a speciálních nástrojů, tyto nástroje jsou následně kontrolovány na optickém CNC měřícím zařízení. Daší projekty byly zaměřeny na implementaci informačního systému pro řízení firemních procesů a jejich optimalizaci.

Převážnou část produkce tvoří speciální nástroje z HSS nebo PM-HSS a 40% výrobků směřuje na vývoz do zemí Evropské unie. Odběrateli našich nástrojů jsou zejména automobilový průmysl, strojírenství, zdravotnictví, energetika a velkoobchody.

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI